VinFast chốt ngày khởi công nhà máy 4 tỷ USD tại Mỹ, công suất 150.000 xe năm