Bắt đầu từ tháng 6, xe ô tô cá nhân sẽ được tự động giãn chu kỳ kiểm định (2)