Suzuki Hayabusa phiên bản kỷ niệm 25 năm với màu sơn đặc biệt n