Nghẽn mạng gia hạn kiểm định do lượng truy cập tăng “đột biến”, gần 5 triệu lượt