Khởi công cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, giải quyết ún tắc trên QL51 (1)