Màn hình TFT màu 4 inch có kết nối với ứng dụng điện thoại qua Bluetooth 1