Harley-Davidson Ultra Limited Anniversary có giá bán từ 1.699.900.000 VND